en närbild av ett mindre glas som fylls med friskt vatten med hjälp av smart vattensystem

Smidig vattenhantering med IoT och AI

2023.08.30 / Artikel

Den globala smarta vattenhanteringsmarknaden förutspås öka med en genomsnittlig årlig tillväxt på 12,3 procent från år 2021 till 2026. Denna tillväxt drivs av en växande befolkning, urbanisering, ökad efterfrågan på vatten och nödvändiga investeringar i äldre vatteninfrastruktur.

FN förutspår att nästan 20 procent av världens befolkning kommer att uppleva vattenbrist år 2025.

Genom att använda smarta system för vattenhantering som är baserade på Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI) går det att minska kostnaderna samtidigt som tillgången till renat vatten förbättras. Tekniken för automatiserad övervakning och datainsamling – även på distans – är nu mogen. Stora globala aktörer utvecklar ständigt innovativa lösningar för att minska slöseriet och öka effektiviteten vid vattenanvändning. För att kunna dra nytta av dessa lösningar och skapa konkurrensfördelar gäller det att omvandladem till affärs- och kundvärde.

Efter Covid-19-pandemin behöver många företag omvärdera och stärka sin verksamhet för att kunna möta framtida utmaningar. Och när det kommer till att automatisera och optimera olika funktioner är digitalisering är ett kraftfullt verktyg.

Inom vattenhanteringsbranschen bör företag inte bara fokusera på smart mätning och datainsamling, utan också utveckla integrerade system för att övervaka och styra alla aspekter av verksamheten. Oavsett intresseområdet, är det viktigt att införa IoT-lösningar genom följande fem steg:

 1. Identifiera affärs- och kundnytta
 2. Designa den tekniska lösningen
 3. Välj de områden som lösningen som ska hantera
 4. Använd en agil utvecklingsprocess och skapa en ”Minimum Viable Product”
 5. Kontinuerlig förbättring

Genom samarbete med teknikleverantörer, systemintegratörer och specialister som Aspire kan du utforska potentialen hos IoT, AI och maskininlärning för att skapa operativa insikter, nya affärsmodeller och ökade intäkter.

Varför satsa på smart vattenhantering?

I många delar av världen handlar vattenhanteringen om att säkerställa tillgången till rent vatten för konsumtion och hygienändamål. I industrialiserade länder som Sverige handlar det också om att minska kostnaderna och uppfylla vattenkvalitetsstandarder. Oavsett mål är insamling och analys av data avgörande.

En rapport från Svenskt Vatten noterar en ökad användning av smarta vattenledningar för att minska förluster och driftkostnader. Smart mätteknik spelar en nyckelroll genom att övervaka förbrukning, hantera anläggningar och upptäcka läckor. IoT-baserade lösningar möjliggör bättre övervakning och resurseffektivitet.

IoT och AI i praktiken

 • Vattendistribution: Genom sensorer och algoritmer kan vattenleverantörer övervaka vattenkvalitet och distribution i realtid.
 • Jordbruk: IoT hjälper till att optimera vattenanvändningen och förbättra produktionen av grödor genom noggrann bevattning.
 • Fiskodling: Rätt vattenkvalitet är avgörande för fiskodlingens framgång.
 • Laboratorier: IoT hjälper till att säkerställa rätt vattenkvalitet för olika experiment.
 • Avloppsrening: Automatiserad övervakning minskar behovet av manuell kontroll.
 • Tillverkning: IoT säkerställer efterlevnad av vattenkvalitetsstandarder och förebygger föroreningar.

Smartare och effektivare med IoT och AI

Genom att omfamna IoT och AI kan vattenhantering bli smartare och effektivare, oavsett om det handlar om övervakning, distribution eller kvalitetskontroll. Genom att samarbeta med experter och utnyttja teknologin kan företag dra nytta av operativa fördelar och skapa nya affärsmöjligheter.

Referenser:
Global Smart Water Management Market (2021-2026), Mordor Intelligence. Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport, Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr 2019-7, A. Malm, H. Mårtensson, K. Persson. Water Monitoring Networks – iWater, Vinnova, Referensnummer 2018-01509

/

Pressmeddelande

DEKRA väljer Aspire för utveckling av nytt molnbaserat verksamhetssystem

Läs mer
/

Artikel

Fem tips – så lyckas du med ditt innovationsprojekt

Läs mer
/

Artikel

Maximera potentialen genom att kombinera IoT och AI

Läs mer

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!