Aspire Labs

Utforska hur din verksamhet kan dra nytta av AI och modern teknologi tillsammans med oss.

Utforska möjligheterna med AI och modern teknologi med vårt innovationskoncept Aspire Labs. Under en första workshop får du tillgång till erfarna teknik- och innovationsexperter som ger struktur och vägledning i ditt innovationsprojekt. Tillsammans utforskar vi hur din data tillsammans med det senaste inom ny teknologi och AI kan ge din verksamhet datadrivna insikter och digitala konkurrensfördelar.

Med Aspire får du en trygg katalysator för digital innovation med specialistkompetens inom AI, IoT och affärsutvecklande systemutveckling. 

Vår metod gör det enkelt att komma igång och kräver inte att du har en detaljerad kravspecifikation eller utarbetad strategi. Allt som krävs för en lyckad workshop är en problemformulering och/eller en vision. Och förstås, en vilja att tänka nytt och upptäcka nya möjligheter!

En tydlig sammanställning utifrån önskemål, idéer, tekniska lösningar och prioriteringar samt förslag på nästa steg. 

Använd formuläret längre ned på sidan eller hör av dig till:

Sanne Blylod: sanne.blylod@aspire.se
Ola Elmvik: ola.elmvik@aspire.se

Aspire Labs, steg för steg

1. Inspiration – vad händer i världen och i din bransch

Vi startar workshopen genom att berätta om det senaste inom ny teknologi och AI.

2. Nuläge – förutsättningar och utmaningar

Nulägesanalys där vi diskuterar din verksamhet, bransch och konkurrenssituation, och tillsammans identifierar de utmaningar eller möjligheter som behöver adresseras.

3. Brainstorming – hur kan vi lösa utmaningarna?

Här öppnar vi upp för kreativitet och innovation genom att brainstorma kring hur AI och modern teknologi kan tillämpas för att lösa de identifierade utmaningarna i steg 2. Genom att utforska många olika idéer skapar vi en bred bas och kan i nästa steg rangordna de lösningar som är mest lovande.

4. Prioritering – rangordning av idéer

Under denna programpunkt rangordnar vi de identifierade lösningarna och skapar en plan för hur de skulle kunna implementeras i verksamheten. Genom att noggrant överväga för- och nackdelar med olika lösningsförslag kan vi fokusera på de lösningar som är genomförbara och är strategiskt viktiga för att driva din verksamhet framåt.

5. Vägen framåt – hur går vi vidare?

Beroende på hur du värderar utkomsten och lärdomarna från workshopen kan du välja att stanna här, eller så går vi tillsammans vidare till nästa steg med delar som Proof of Concept (PoC) och Proof of Value (POV).

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!