Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Aspire vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert.

All behandling av personuppgifter inom Aspire sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med maj 2018 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

  • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
  • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Aspires verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan.

Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, till exempel prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Aspire enligt nedan.

Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta Aspire eller vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som skickas via e-post från Aspire.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Aspire enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Aspire. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Aspire behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter: