https://aspire.se/wp-content/uploads/2023/08/iot.jpg

Making things talk

Vi får dina prylar, sensorer, maskiner, fordon och wearables att kommunicera. Med varandra och med dig.

Connected Things / IoT

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras

Connected Things eller Internet of Things (IoT) innebär att prylar, sensorer, maskiner, fordon och wearables kopplas upp mot internet för att samla in och utbyta data. Tekniken kan användas i många verksamheter och branscher och öppnar upp nya möjligheter att skapa digitala konkurrensfördelar, innovation och tillväxt.

Med över 100 framgångsrika projekt är vi idag en eftertraktad expert och pålitlig lösningsleverantör inom IoT. Vi har de specialistkompetenser som krävs för att driva alla faser i ett framgångsrikt IoT-projekt.

Så hjälper vi dig att skapa värde med IoT

Tillsammans med dig identifierar våra erfarna experter potential och nya affärsmöjligheter med ambitionen att utveckla en högpresterande IoT-lösning som levererar värde till din verksamhet. Efter driftsättning och leverans säkerställer vi lösningens tillgänglighet och effektivitet genom förvaltning och kontinuerlig vidareutveckling.

  • Effektivitet och produktivitet: Övervaka och automatisera processer, samtidigt som avbrott och fel minskar.
  • Bättre kundupplevelse: Skapa personliga kundupplevelser genom realtidsanalys av användardata.
  • Proaktivt underhåll: Förläng utrustningens livslängd och minska driftstopp genom att förutse när underhåll behövs.
  • Kostnadsbesparing: Optimera resursanvändningen, till exempel genom att reglera belysning baserat på närvaro eller minska förbrukningen av drivmedel genom datadriven logistikoptimering.
  • Innovativa affärsmodeller: Möjliggör nya affärsmodeller genom att erbjuda uppkopplade tjänster som kompletterar befintligt erbjudande.
  • Säkerhet och övervakning: Minska risken för intrång och stölder genom realtidsövervakning.
  • Fatta datadrivna beslut: Analysera data i realtid och ge alla nivåer i verksamheten möjlighet att fatta datadrivna beslut.

Vad vi gör

Förstudie och workshop

Tillsammans med dig identifierar vi potential och nya affärsmöjligheter. Hur kan din verksamhet på bästa sätt dra nytta av moderna digitala verktyg och kraften i en högpresterande IoT-lösning. Vi har genomfört över 100 framgångsrika IoT-projekt och har stor erfarenhet av ”best practice” och värdeskapande med IoT i din och många andra branscher.

Lösningsdesign

Med utgångspunkt från förutsättningarna och möjligheterna i din verksamhet designar våra erfarna arkitekter en lösning som passar dina behov. Aspire är oberoende experter inom IoT och kan välja de komponenter och programvaror som passar lösningen och din verksamhet bäst. Självklart arbetar vi med etablerade plattformar som AWS, Microsoft och Google.

Utveckling och realisering

Våra utvecklare kodar din lösning så att den uppfyller högt ställda krav avseende funktionalitet, säkerhet och affärsnytta. Under projektets gång har vi täta avstämningar med dig så att du hela tiden har kontroll och får full insyn i utvecklingsarbetet.

Driftsättning

När systemet är färdigbyggt driftsätter vi det under kontrollerade former och säkerställer att lösningen fungerar och levererar som den ska. inte bara vid själva driftsättningen, utan under hela systemets livslängd.

Förvaltning

Efter driftsättning och leverans säkerställer vi lösningens tillgänglighet och effektivitet genom förvaltning och kontinuerlig vidareutveckling.

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!