två manliga digitala strateger som kombinerar IoT och AI i ett digitalt verktyg på ett kontor

Maximera potentialen genom att kombinera IoT och AI

2023.12.12 / Artikel

Många verksamheter utnyttjar redan IoT för att skapa nya affärsmöjligheter. Genom att koppla ihop enheter, fordon, byggnader och andra objekt tillsammans med sensorer och mjukvara skapas helt nya möjligheter att samla in och analysera data. IoT används idag inom många olika branscher – från tillverkningsindustri, skogs- och jordbruk, till sjukvård och smarta städer.

Förbättrad operativ effektivitet: IoT-sensorer kan användas för att övervaka utrustning, spåra lager och optimera leveranskedjor. Inom exempelvis fiskeindustrin kan sensorer på fiskefartyg generera realtidsdata om positioner och fångststorlekar vilket skapar förutsättningar att fatta datadrivna beslut om fiskeplatser och fiskescheman. Resultatet är ökad effektivitet och lönsamhet samtidigt som verksamheten blir mer hållbar. 

Hållbarhet genom IoTIoT hjälper många verksamheter att minska sin klimatpåverkan. Ett exempel är smarta energinät som bidrar till att minska och optimera energianvändningen. Ett annat exempel är IoT-aktiverade avfallshanteringssystem som optimerar ruttplaneringen för tömning av avfallskärl vilket ger minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp. 

Säkerhet och IoT: IoT-drivna säkerhetssystem inom verksamheter som byggnadskonstruktion och gruvdrift spårar arbetarnas position och hälsa, vilket säkerställer att arbetsplatsen är säker och effektiv. Med IoT-sensorer i fordon och väginfrastruktur ökar effektiviteten samtidigt som antalet olyckor minskar. 

Den verkliga potentialen med IoT ligger i att skapa datadrivna beslutsunderlag genom att konsolidera och analysera data som samlas in. Det är här AI kommer in i bilden. AI-algoritmer kan analysera enorma mängder data, identifiera mönster, göra förutsägelser och föreslå – eller till och med fatta – beslut i realtid. AI kompletterar IoT på flera sätt:

Prediktivt underhåll: Genom att kombinera IoT-sensordata med AI-algoritmer kan man förutsäga när utrustning sannolikt kommer att gå sönder och schemalägga underhåll proaktivt. Fördelarna är många: Färre driftavbrott, minskade kostnader och förlängd livslängd på maskinerna.

Personliga kundupplevelser: AI-drivna chatbots och virtuella assistenter kan ge personlig och relevant kundsupport. Inom detaljhandel och e-handel analyserar AI IoT-genererad data från kunderna och kan med slutsatserna från analysen ge personliga rekommendationer och en bättre shoppingupplevelse, vilket resulterar i ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Vård och hälsa: Inom hälso- och sjukvårdssektorn kan AI-driven analys av patientdata från IoT-aktiverad medicinsk utrustning möjliggöra tidig diagnos och prediktiv analys, effektivisering av vårdprocessen, individanpassad vård och snabbare beslut. 

Jordbruk: Inom jordbruksnäringen används IoT-sensorer bland annat för att övervaka markförhållanden, väder och grödors hälsa. Med AI-drivna lösningar ges nya insikter om när man ska plantera, bevattna och skörda, vilket ger större skördar och optimerad användning av resurser. 

Skogsindustri: Med hjälp av IoT kan stora skogar övervakas. Sensorer samlar in data om trädens status och hjälper till att optimera leveranskedjan. Genom samverkan mellan olika datakällor kan, till exempel, skogsbränder förutsägas och förhindras.

Smarta städer: AI-drivna system i smarta städer kan använda IoT-data i en mängd olika syften. I Stockholm har man till exempel implementerat IoT-sensorer för att övervaka luftkvalitet, trafik och avfallshantering. AI-algoritmer bearbetar data i realtid för att optimera trafikflöden, minska föroreningar, förbättra säkerheten och den övergripande stadsupplevelsen. Trafikljus kan anpassas i realtid för att förebygga eller minska trafikstockningar. Soptunnor och återvinningskärl övervakas för att säkerställa god tillgänglighet och effektiv hantering.

Energieffektivisering: För oss som bor i länder med kallt klimat finns ett särintresse inom energieffektivisering. Med hjälp av AI kan man nå betydande energibesparingar genom att optimera värme- och kylsystem, belysning och energiförbrukning genom analys av IoT-data. 

Autonoma system: AI ger stora möjligheter att skapa autonoma system som kan svara på förändrade förhållanden inom de flesta områden. Exemplen är många: autonoma snöplogar, drönare för skogsförvaltning eller självkörande fordon för logistik och transporter.

Även om integrationen av IoT och AI erbjuder många fördelar är det inte utan utmaningar. Några av dessa är:

Informationssäkerhet: I ett framgångsrikt IoT/AI-projekt måste företag vara mycket noggranna med datasekretess och säkerhet, eftersom insamling och analys av känslig information väcker oro. IoT-enheter är sårbara för cyberattacker och AI-system kräver robusta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig data.

Regelefterlevnad: Att följa datasekretess och branschspecifika bestämmelser är avgörande, särskilt inom starkt reglerade sektorer som hälsovård och finans.

Kostnader: Tidigare var framför allt investeringen i infrastruktur som stöttar IoT en hög tröskel för mindre företag. Nu är läget ett helt annat med kostnadseffektiv infrastruktur och en mängd IoT-plattformar att välja mellan. 

Kompetensbrist: Det finns idag få bolag med IoT-expertis och många letar efter en partner som kan hjälpa dem att utveckla, underhålla och optimera IoT- och AI-system. 

Det finns en enorm potential i att kombinera IoT och AI. Med rätt lösning skapas förutsättningar för ökad effektivitet och hållbarhet samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter och möjliggör digitala konkurrensfördelar. Genom att fortsätta investera i innovation och ny teknik kan synergin mellan IoT och AI spela en avgörande roll och forma framtiden för såväl enskilda verksamheter som samhället i stort. 

Text: Anders Weiland

/

Pressmeddelande

DEKRA väljer Aspire för utveckling av nytt molnbaserat verksamhetssystem

Läs mer
/

Artikel

Fem tips – så lyckas du med ditt innovationsprojekt

Läs mer
en manlig VD i 50-årsåldern i mörk kostym med mönstrad skorta och markerade glasögon
/

Pressmeddelande

Aspire är här!

Läs mer

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!