Skellefteå Krafts sluss öppen – effektivt system för onboarding

Skellefteå Kraft

Med över 750 anställda behöver Skellefteå Kraft lägga mycket energi på att ta hand om sina medarbetare. Ett nytt och anpassat systemstöd – Slussen – hjälper nu organisationen att knyta samman viktiga system för att stötta de anställda under hela resan i bolaget.

2019 inleddes en process för att förbättra och förenkla onboardingen – introduktionen av nyanställda – på Skellefteå Kraft. Eftersom det var fler delar att hantera fanns tidigt insikten att det krävdes ett nytt systemstöd som kunde knyta ihop berörda system. Det handlade om nya roller på arbetsplatsen, förändrade anställningsförhållanden och avslut av anställning.

Processkartläggning och kravarbete

En gedigen processkartläggning och ett omfattande kravarbete tillsammans med berörda stödfunktioner – HR, IT, ekonomi och fastigheter – genomfördes. Ett arbete som sedan presenterads för potentiella leverantörer som kunde utveckla systemstödet.

Täta samarbeten i gemensam projektgrupp

Aspire fick uppdraget att bygga en lösning för onboarding – helt i ny teknik och helt utifrån behoven hos Skellefteå Kraft. Med sin erfarenhet kunde Aspire komma i gång snabbt och tack vare ett tätt samarbete skapades tydliga strukturer för projektet upp. Skellefteå Kraft ansvarade för styrning och verksamhetskunskap, medan Aspire stod för systemutveckling och UX. Givetvis med närhet till Skellefteå Krafts egna systemutvecklare och IT-personal.

Arbetet visualiserades löpande med hjälp av mockups för att skapa förståelse tidigt samt för att kunna komma med input i rätt fas av processen.

– Ett prestigelöst och agilt utvecklingsuppdrag, där Aspires utvecklare tagit fasta på Skellefteå Krafts önskemål utifrån behovet av funktionalitet kring preboarding och introduktion. Ett samarbete som fungerat bra där utvecklare från Skellefteå Kraft och Aspire samarbetat mycket bra för att ta fram en IT-stöd med mycket hög kvalitet, som kan utvecklas och förvaltas över tid. Vi är mycket nöjda, säger Anna-Maria Andersson, Skellefteå Kraft, projektledare för SLUSSEN.

Slussen föddes

Det nya systemstödet fick namnet SLUSSEN – medarbetare slussas in i verksamheten, både inför och i inledningen av sin anställning. Anställda kan också slussas mellan delar av verksamheten och olika roller.

Stor utveckling sedan 1906

Skellefteå Kraft har kommit långt sedan de startade sin verksamhet 1906, då man byggde ett första kraftverk i Finnforsen utanför Skellefteå. Det gav elektricitet till allmänheten och lade grunden för en expansiv industri. Nu är man en av Sveriges största kraftproducenter, har över 750 anställda och verksamhet i stora delar av norra Sverige. Vattenkraften har hela tiden varit Skellefteå Krafts största energikälla och bidrar starkt till att över 80 procent av den kraft som produceras är förnybar.

Relaterat innehåll

/

Pressmeddelande

DEKRA väljer Aspire för utveckling av nytt molnbaserat verksamhetssystem

Läs mer
/

Artikel

Fem tips – så lyckas du med ditt innovationsprojekt

Läs mer
/

Artikel

Maximera potentialen genom att kombinera IoT och AI

Läs mer

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!