en blond kvinna som står i en lagerlokal med en vit skyddshjälm och orange varseljacka

Så skapar du affärsnytta med Internet of Things

2023.08.31 / Artikel

Med hjälp av uppkopplade enheter kan verksamheter i en stor bredd av branscher bli mer effektiva, minska sina riskfyllda processer samt öka sin omsättning genom att bredda sitt tjänsteutbud. Här kommer fem konkreta tips på att komma i gång.

Tekniken för att skapa IoT-lösningar har funnits en längre tid och är långt mycket mer än röststyrda assistenter i hemmet. Framför allt har utvecklingen nu kommit så långt att programvaror är mer mogna och tillförlitliga samtidigt som kostnaden för elektronik och
sensorer har minskat.

5 steg för att komma i gång med IoT-lösningar:

 1. Identifiera kund- och affärsnyttan.
 2. Skapa förslag på en teknisk lösning.
 3. Välj din kärnkompetens.
 4. Utveckla agilt.
 5. Förnya och förbättra

1. Identifiera kund- och affärsnytta

Ingen lösning blir framgångsrik utan att den skapar nytta för slutanvändaren och för den som skapat lösningen. Börja därför med att välja vilken affärs- och kundnytta du vill skapa. Aspire har lång erfarenhet av effektiva och strategiska workshops som arbetar fram en lista med prioriterade affärsnyttor. Utifrån det genomförs en fördjupad Business Model Canvas för det högst prioriterade alternativet. Utifrån modelleringen beräknas möjliga besparingar och intäkter. 

2. Skapa förslag på en teknisk lösning

Genom att ta fram ett förslag på en arkitektur och teknisk lösning för den valda affärsnyttan kan estimat på kostnader och utvecklingstider tas fram. Utifrån dessa resultat och de möjliga besparingarna och intäkterna från steg 1 är det möjligt att göra en affärskalkyl och bedöma investeringens lönsamhet.

3. Välj din kärnkompetens

För att både kravställa och implementera en komplett IoT-lösning krävs många olika kompetenser:

 • Produktägare – kravställare på projektet.
 • Projektledare – håller ihop och driver projektets olika delar.
 • De uppkopplade produkterna – förses med sensorer och elektronik för att samla in data och eventuellt även för att styra enheten. 
 • Kommunikation – de uppkopplade enheterna kommunicerar med en IoT-server som samlar data. Här finns många olika typer av uppkopplingar som fast uppkoppling, lokala radionät, LPWA-nätverk (Low Power Wide Area) och cellulära nätverk. Vilken som passar bäst beror på tillämpningen och var i världen den ska användas.
 • IoT Server – samlar och analyserar data från alla uppkopplade enheter. Integreras med andra IT-lösningar för att kunna ge relevanta analyser, larm och statistik. Kommunicerar resultat med olika användargrupper som har rätt att se sina delar av insamlad data. Håller också koll på att de uppkopplade enheterna fungerar som de ska och att de har uppdaterade programvaror.
 • Hosting – vi driftsätter ofta IoT-lösningar i molnet.
 • Säkerhet och integritet – användare och kunder måste vara trygga med våra lösningar för att de ska känna tilltro och våga använda dem. Läs mer om de största säkerhetsriskerna för IoT-lösningar här.

Det finns med andra ord många olika kompetenser och det är ovanligt att man behärskar eller vill kunna behärska alla. Välj därför vilka områden du ska äga och vilka du kan använda partners för. Du ska dock alltid vara produktägare för din lösning.

4. Utveckla agilt

En agil utvecklingsprocess där första steget är att utveckla en “Minimum Viable Product” (MVP) rekommenderas starkt. Det ger möjlighet att justera krav och önskemål under utvecklingens gång och det ger också möjlighet för den egna organisationen och kunderna att lära sig använda den nya lösningen.

5. Förnya och förbättra

Använd lösningen och samla erfarenheter både internt och hos kunder. Finns behov av förändringar eller nya kundvärden? Om ja, gå tillbaka till steg 1.

Exempel på effektivitet med IoT

Ett vanligt användningsområde för IoT-applikationer är övervakning av anläggningar och processer. Tillsammans med Carbex har Aspire utvecklat en lösning för fjärrövervakning av förslitning av kolborstar i vindkraftverk, vilket har lett till att kostnaderna för underhåll och oplanerade driftstopp har minskat drastiskt och skapat ett behovsstyrt byte av kolborstar – i stället för baserat på antal timmar i drift som var fallet tidigare.

Riskminimering kritiskt i flera branscher

Genom övervakning och systemstöd kan IoT bidra till riskminimering. Rökdykare kan numera ha en sensor på sig som i realtid visar hur hen mår och inom livsmedelsindustrin är det vanligt att övervaka frysta varor så de håller rätt temperatur under transport. Aspire har hjälpt Consilium – som tillverkar svarta lådor till stora fartyg – att utveckla ett system som gör att lådorna nu kontinuerligt ger information om fartygsdata och därmed ökar säkerheten för både besättning och redare.

Tjänstefiering skapar tillväxt

Det finns stora möjligheter att utveckla helt nya affärsmodeller med hjälp av IoT. Det handlar i grunden om att skapa en affär utifrån ett informationsflöde. Många tillverkningsföretag kan exempelvis lägga till tjänster kopplade till köpet av en produkt.

/

Artikel

Maximera potentialen genom att kombinera IoT och AI

Läs mer
en manlig VD i 50-årsåldern i mörk kostym med mönstrad skorta och markerade glasögon
/

Pressmeddelande

Aspire är här!

Läs mer
/

Artikel

Digitalisering för optimerad energianvändning i fastighetsbranschen

Läs mer

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!