gröna trädtoppar i en skog sett ovanifrån i ett fågelperespektiv

IoT för hållbar utveckling

2023.08.31 / Artikel

Ingen bransch och inget företag står utan ansvar när det kommer till omställningen som krävs för att nå FN:s globala mål. Digitalisering och teknisk utveckling kommer att vara avgörande faktorer för att lyckas.

World Economic Forum och IoT Analytics har gemensamt analyserat mer än 640 IoT-projekt och undersökningen visade att 84 procent av befintliga installationer där IoT används adresserar de globala målen på något sätt.

Av dessa är 75 procent koncentrerade på fem av målen:

  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (25 %)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (19 %)
  • Mål 7: Hållbar energi för alla (19%)
  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (7%)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (5%)

Aspire och vår roll för att nå de globala målen

Aspire är en del av den börsnoterade koncernen CombinedX där alla bolag strävar efter att minska sina egna utsläpp och resursanvändning. Samtidigt kan vi bidra till ökad hållbarhet hos våra kunder. Inom koncernen fokuserar vi främst på följande områden:

  • Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.
  • Mål 14: Hav och marina resurser.
  • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Framgångsrika IoT-projekt på Aspire

Att använda resurser med ökad effektivitet är en av de stora vinsterna med framgångsrika IoT-projekt. På Aspire har vi drivit över 100 sådana projekt där optimering av resurser, beteendeförändringar och resursoptimering har varit viktiga parametrar. Förutom att dessa projekt bidrar till flera av de globala målen skapar de samtidigt nya affärsmöjligheter.

Så har IoT-expertis bidragit till ökad hållbarhet

Genom täta samarbeten med våra kunder har vi kunnat genomföra spännande IoT-projekt som bidrar till att nå målen 3, 7, 9, 11 och 12. Nästan alla projekt bidrar även till det mest akuta målet av dem alla: mål 13, att minska den globala uppvärmningen.

Några av våra projekt

Sms-livräddare, Heartrunner

Heartrunner och Aspire har tillsammans utvecklat appen SMS-livräddare där Aspire även ansvarar för driften av applikationen.

Systemet kopplar samman personer som drabbas av ett misstänkt hjärtstopp med närliggande hjärtstartare och frivilliga med HLR-träning. Tack vare appen och systemet så ökar överlevnadschansen för personer som drabbas av ett hjärtstopp utanför sjukhusmiljö då stödkedjan med volontärer hjälper till att rädda liv medan ambulansen är på väg.

Med Sms-livräddaren larmas HLR-utbildade personer och får anvisningar i appen om situationen och personen som drabbats av ett hjärtstopp. Några får instruktioner att springa direkt till den drabbade, några om att hämta en hjärtstartare på vägen. Systemet har varit aktivt sedan år 2010 och rullades först ut i Stockholm. Nu är systemet SMS-livräddare i drift i elva regioner över hela Sverige och över hela Danmark där det är känt som TrygFonden Hjerteløber.

Projektet har en tydlig kopplingen till mål 3: God hälsa och välbefinnande. Målet handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling – därför är Aspire och Heartrunner glada och stolta över att kunna medverka.

i-BRUSH, Carbex

Aspire har tillsammans med Carbex utvecklat i-BRUSH – en lösning för fjärrövervakning av förslitning och andra kritiska parametrar i kolborstar.

Tack vare i-BRUSH kan alla typer av kolborstar övervakas på distans och väsentlig information presenteras bekvämt och överskådligt på en dator eller smart telefon. Med kunskap om kvarvarande borstlivslängd kan det framtida underhållet enkelt planeras för att säkerställa drifttiden. På det här sättet kan kostnader för underhåll och oplanerade driftstopp minimeras.

En viktig tillämpning av i-BRUSH-systemet är i vindkraftverk, där kolborstar är en central förslitningskomponent i generatorerna. Tack vare möjligheten att planera och optimera generatorns underhåll minimeras den miljöpåverkan som sker i samband med resor för underhåll, samtidigt som vi ser till att vindkraftverket kan producera miljövänlig el utan avbrott.

Här bidrar utvecklingen främst till mål 7: Hållbar energi för alla. Målet handlar om att alla ska ha tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi. Global tillgång till modern och förnybar energi samt rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför.

Norrlandsvagnar

Aspire och Norrlandsvagnar har utvecklat “Norrlandsvagnar Remote”. En tjänst som gör det möjligt att via dator, läsplatta eller smartphone övervaka och styra en mängd funktioner på distans för att optimera allt från säkerhet och driftsekonomi till komfort och miljöansvar.

Norrlandsvagnar är marknadsledande på utveckling och försäljning av flexibla och tåliga arbetsvagnar. För dem handlar det om att öka den egna effektiviteten vid service samtidigt som bolagets kunder får möjlighet till ökad bekvämlighet och minskade risker. Vagnarnas uppvärmning och elförsörjning sker via en dieseldriven generator och genom att kunna övervaka och styra uppvärmningen på distans – och därmed säkerställa att exempelvis belysningen inte är påkopplad i onödan – går det att uppnå stora miljövinster och kostnadsbesparingar.

Här är det främst mål 9 som berörs: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Det är det målet som mestadels berörs i IoT-sammanhang och handlar om att bygga en motståndskraftig infrastruktur samtidigt som man verkar för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främjar innovationer. Något som Norrvagnar Remote är ett utmärkt exempel på.

Serviplan, Lambertsson

Lambertsson är en av Skandinaviens största leverantörer och uthyrare av tjänster och produkter inom bygg, anläggning och industri. En av deras viktigaste tjänster är Serviplan: ett unikt system för hantering av materialplanering, transporter och bygglogistik.

Aspire ansvarar för utveckling och förvaltning av Serviplan som i mars år 2019 utsågs till den mest innovativa och effektiva logistiklösningen i Sverige av PostNord Logistics Award.

Serviplan-leveransen har tydlig koppling mål 11: Hållbara städer och samhällen och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Detta eftersom Serviplan underlättar planeringen av hållbart byggande och ser till att transporter och bygglogistik blir effektivare – och därmed minskar utsläppen

Remote Playback, Consilium

Consilium är världsledande på att skapa system som gör sjöfarten säkrare. De levererar högkvalitativa appar till kunder som behöver skydda stora och komplexa miljöer som antingen har stora värden eller många människor.

Consilium tillverkar bland annat “svarta lådor” för fartyg, där viktiga data lagras och skyddas. Med systemet Remote Playback ger de sina kunder kontinuerlig tillgång till fartygsdata och ökar därmed säkerheten för både besättningar och redare. Consilium och Aspire har tillsammans skapat en användarvänlig och säker lösning baserad på modern webbteknik.

Sjöfart är enligt Europaparlamentet en av de snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser. År 2019 hade utsläppen från internationell sjöfart ökat med 34 procent jämfört med 1990. Tillsammans med luftfarten står sjöfarten för den snabbaste ökningen av utsläpp inom hela transportsektorn, och sektorn är också den enda där utsläppen har ökat sedan 1990.

Systemet Remote Playback underlättar och uppmuntrar ett miljövänligt beteende när det gäller hastighetsanpassning av fartyget, vilket är centralt för utsläppsnivåerna. Ett miljövänligare beteende bidrar också till lägre totala kostnader, då drivmedel till ett fraktfartyg kan stå för så mycket som 90 procent av driftskostnaderna.

Genom en miljövänligare produktion av tjänsten internationella fartygstransporter har Consiliums samarbete med Aspire bidragit till mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

De framgångsrika IoT-lösningarna som vi presenterat i den här artikeln visar att kunskapen finns och att digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att skapa en bättre värld. Med Aspire och IoT kan många företag konkret bidra till att nå klimatmålen och eftersträva en hållbar utveckling.

/

Pressmeddelande

DEKRA väljer Aspire för utveckling av nytt molnbaserat verksamhetssystem

Läs mer
/

Artikel

Fem tips – så lyckas du med ditt innovationsprojekt

Läs mer
/

Artikel

Maximera potentialen genom att kombinera IoT och AI

Läs mer

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!