Effektivt uppföljningssystem optimerade verksamheten för Elon Group

Elon Group

Komplexa strukturer skapade en tung manuell arbetsbörda för Elon Group. Tack vare en effektiv och automatiserad BI-lösning från Aspire kunde bolaget fortsätta sin tillväxtresa på ett mer optimerat sätt.

Elon Group är ett inköps- och logistikcenter som bildades genom ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB. Elon Group har över 400 butiker och 1 900 elektriker som samverkar. Företaget var i stort behov av en automatiserad och ett mer effektivt uppföljningssystem. Med hjälp av Aspires BI-lösning kan Elon Group direkt svara upp till förändringar i sina kunders beteende.

– Vi har nu möjlighet att se förändringar i efterfrågan på någon av våra produkter direkt. Med det gamla systemet tog det upp till en och en halv månad, säger Christian Borell, CEO på Elon Group.

Grundliga analyser och automatisering

För att ta sig dig genomfördes en grundlig analys där Aspire identifierade berörda uppföljningsområden och dess informationskällor samt identifierade och definierade relevanta nyckeltal för verksamhetsstyrningen över tid.

Utifrån det kunde all information centraliseras till ett centralt datalager och där automatiserades informationshämtningen. Dessutom implementerades ett uppföljningsstöd genom analyser och rapporter. Veckorapporter kunde då distribueras automatiskt till beslutsfattare inom Elon Group.

Viktigt stöd i kvalitetsarbete

För Elon Group har projektet skapat minskade ledtider i uppföljning och rapportering samt ett viktigt stöd i det löpande kvalitetsarbetet. Det bidrar också till en positiv verksamhetsutveckling genom ett ökat intresse av uppföljning och aktiva diskussioner av nyckeltalsutfall. BI-lösningen skapar också ett bra informationsstöd i verksamhetsstyrningen och i dagliga beslut.

Det har också bidragit till minskade operativa kostnader i och med att avvikelser fångas upp tidigt samt ökad kontroll av logistikflödet – exempelvis lagervärde, lageromsättning och leveranssäkerhet.

Nu arbetar Aspire med kontinuerlig vidareutveckling och förvaltning av BI-lösningen.

Relaterat innehåll

/

Pressmeddelande

DEKRA väljer Aspire för utveckling av nytt molnbaserat verksamhetssystem

Läs mer
/

Artikel

Fem tips – så lyckas du med ditt innovationsprojekt

Läs mer
/

Artikel

Maximera potentialen genom att kombinera IoT och AI

Läs mer

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!