Attentec är Aspire!

Aspire är den framgångsrika sammanslagningen av Attentec och systemutvecklingsdelen på Nethouse.

Vi är Aspire

If you can dream it, we can build it

Aspire är den framgångsrika sammanslagningen av Attentec och systemutvecklingsdelen hos Nethouse. Tillsammans är vi en digital drömfabrik med systemutvecklingskompetens i absolut världsklass. Redan från start är vi ca 100 specialistkonsulter och har en gedigen lista med framgångsrika kunder och projekt.

För dig som känner Attentec sedan tidigare blir förändringen inte så stor. Vi är fortfarande experter på IoT och komplex systemutveckling, och kommer även nu när vi är Aspire leverera lösningar som ger dig digitala konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter. Precis som vanligt alltså, men med större styrka och ännu fler möjligheter.

Välkommen till Aspire!

Läs mer om sammanslagningen i vårt pressmeddelande

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till:

Kajsa Goffrich
Tel. 070-619 22 73
kajsa.goffrich@aspire.se

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!